6

Trkal (TCH)

1994

     

4

Sarkauskas (LIT)

1995

     

3

Stafiej (POL)

1995

 

Jansen (NIE)

1994

     

1

Bontschukow (MOL)

1994 - 1995

 

Heij (NIE)

1995